18.01.2018 | Wydarzenia

LOS, czyli Liderski Open Space

W dniach 2-3 marca 2018 zapraszamy Alumnów Programu Liderzy PAFW na Liderski Open Space. Jak zawsze na początku marca chcemy wspólnie porozmawiać na ważne społecznie tematy. Tym razem spotkamy się pod hasłem "konflikt" i jak z nim żyć. - co się za nim kryje, czy  można ( i trzeba?) go rozwiązywać, jak w nim konstruktywnie być, tak aby nie pogłębiać już i tak głębokich podziałów. Będziemy się zastanawiać, jak współistnieć w skonfliktowanym świecie, jak sobie radzić z różnymi poglądami, jak nie ulegać ich destrukcyjnej sile, jak dawać prawo do istnienia innym.


Zachęcamy bo poza ciekawymi wystąpieniami Szymona Hołowni czy Kuby Wygnańskiego, będzie w tym roku dużo "narzędzi do ręki", bo chcemy Was wyposażyć w praktyczne umiejętności.
Zatem pierwszy raz w Programie Alumni m.in. warsztat CoResolve, Komunikacja bez Przemocy oraz metoda mediacji. Oprócz tego gra symulacyjna nt. negocjacji oraz uczący case z USA.
Gwarantujemy też czas na podzielenie się Waszymi wyzwaniami oraz inicjatywami.
Warto być!
Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego - formularz zgłoszeniowy macie w mailu z 20 lutego.

PIĄTEK, 2 MARCA

11.00                Powitanie
11.30-13.00      O porozumieniu... - Szymon Hołownia
13.00-14.00      obiad

14.00-17.00    Porozumienie wzbogaca – gra symulacyjna
                        Ewa Kastory – Szkoła Kapitału Społecznego

17.00-19.30    Równoległe sesje inspiracyjne (do wyboru):


•    Mediacje i dobre rozmowy - warsztat z Agatą Gójską
•    Rola lidera w zarządzaniu konfliktem w społeczności -
amerykański case z Katarzyną Czayka-Chełmińską i Michałem Helwakiem
•   Jak rozbrajać trudnych rozmówców?– (NVC) - warsztat z Ewą Tyralik

19.30-20.30      kolacja
20.30                Moje aktualne wyzwania – sesje feedforward w trzech grupach


SOBOTA, 3 MARCA

8.00                    śniadanie
9.00-12.00        Metoda CoResolve. Facylitacja włączająca – warsztat
                          Małgorzata Borowska

12.00-13.00     O potrzebie rozmowy ponad podziałami w obliczu groźby wzajemnego pożarcia się a także o odpowiedzialności liderów, w każdym z obydwu wariantów

                         Kuba Wygnański

13.00-14.00       Przestrzeń dla liderów – planowanie wspólnych  inicjatyw absolwenckich  (sesja wspólna)

14.00-15.00       Obiad i wyjazd
 
 
Opisy sesji:

Porozumienie wzbogaca
Negocjacje to jeden ze sposobów budowania porozumienia to też najprostszy sposób generowania zysków lub oszczędności w każdej organizacji.  Jednocześnie to jedna z niewielu kompetencji, której doskonalenie przynosi natychmiastowe i wymierne korzyści. Zapraszamy Państwa do gry symulacyjnej „Alba i Batia”.
Negocjacje problemowe: budowanie porozumienia w sytuacji, w której szczególnie liczy się zaufanie i relacja z partnerem biznesowym.
Omówimy warunki sprzyjające trwałości zawieranych umów. Korzyści i straty wynikające z negocjowania zgodnie z paradygmatem wygrany-wygrany.
 

Jak rozbrajać trudnych rozmówców?

Warsztaty są wprowadzeniem do metody empatycznej komunikacji opartej na NVC (Nonviolent Communication, Porozumienie bez Przemocy).
W programie: Czym są blokady komunikacyjne i jak ich unikać? 4 kroki empatycznej komunikacji wg NVC; Jak mówić o tym, co nam nie pasuje w sposób sprzyjający porozumieniu i jak empatycznie stawiać granice?
Praca warsztatowa, aby zaproponowane praktyki móc wdrożyć w komunikacji na co dzień.


Metoda CoResolve. Facylitacja włączająca
Jedną z umiejętności liderskich jest umiejętność radzenia sobie z konfliktem i napięciem, często wywoływanym przez tzw. trudny temat lub różnicę zdań. Uczestnicy sesji poznają główne założenia metody CoResolve i facylitacji włączającej, które są narzędziami wspierania grup w podejmowaniu decyzji i osiągania wzajemnego porozumienia.
 
Sesje FeedForward – Sesje feedforward to spotkania w ok. 10 osobowych grupach prowadzonych przez tutorów. Ich celem jest wsparcie uczestników i uczestniczek w podejmowaniu wyzwań i rozwiązywaniu problemów poprzez skorzystanie z doświadczeń/ sugestii/ pomysłów innych. Praca opierać się będzie na aktualnych wyzwaniach liderskich, które stoją przed uczestnikami sesji.
 
Przestrzeń dla liderów – sesja zamykająca poświęcona będzie wspólnemu planowaniu inicjatyw absolwenckich. Część z nich ma szansę zostać dofinansowana w ramach funduszu inicjatyw absolwenckich.