21.12.2017 |

Zapraszamy na wizyty studyjne nt samorządu

W konkursie na organizację wizyt studyjnych nt. samorządu napłynęły trzy oferty. Absolwenci porzygotowali ciekawe propozycje na praktyczne spotkanie z samorządem lokalnym. Poniżej przedstawiamy ich opisy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w ktorejś z nich. Jak tego dokonać? Informacje w newsletterze grudniowym. Na zgłoszenia czekamy do 9 stycznia.

1. Fundusz sołecki …. biała broń sołtysa/lidera. Termin 13-14 stycznia 2018

Hanna Wronka z XII edycji zaprasza do najaktywniejszego sołectwa na Mazowszu, wsi Równe, gmina Strachówka, powiat wołomiński. Miejsca gdzie fundusz sołecki uczynił cud przemiany przeciętnej polskiej wsi w sołectwo tętniące pomysłami na lepsze jutro jej mieszkańców. Oferta adresowana jest do liderów/sołtysów, radnych i samorządowców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którzy poszukują inspiracji i pomysłów, by zwiększyć atrakcyjność terenów wiejskich. Wizyta będzie mieć charakter poznawczo-edukacyjny. Na podstawie przykładów praktycznego wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Równe, sołectwie Opypy i w najaktywniejszych sołectwach na Mazowszu przygotujemy materiał ilustracyjny, który wykorzystamy do wydania publikacji NiePoradnik funduszu sołeckiego, o który aplikowaliśmy we wniosku FIA.   

Hanna Wronka: Zdecydowałam się na organizację wizyty  studyjnej ponieważ jako liderka chcę dzielić się moim doświadczeniem i osiągnięciami oraz afirmować fundusz sołecki jako ważny instrument rozwoju lokalnego.

2. Czy lider potrafi być lepszym samorządowcem? termin 16-18 lutego 2018

Krzysztof Zacharzewski (burmistrz Złocieńca) zaprasza wójtow, burmistrzów, starostów, bo każdy i każda z Was jest tym, który udowodnił że dla władz samorządowych przychodzi nowa generacja ludzi z misją i gotowych do poświęceń oraz wyzwań. Wójtowie, Burmistrzowie czy Starostowie – ludzie udowadniający że zmiany są wynikiem przemyślanego procesu społecznego i doświadczenia pracy z ludźmi. Każdy z was ma inne doświadczenia ale łączy was chęć do pracy na rzecz innych ludzi. Co zrobić, by liderzy stali się nową jakością, proponowaną  w zbliżających się wyborach samorządowych. Jak skutecznie uzmysłowić to ludziom. Jak skutecznie walczyć o głosy. Jak skutecznie pokazać, że do tej pory był to dobry wybór. Każdy z nws jest częścią układanki, która w całości daje ciekawy obraz. Krzysztof pokaże to na "dzikim zachodzie" czyli w Złocieńcu (woj. zach - pom.)

Krzysztof Zacharzewski: Zapewne jest to ostatnie wspólne spotkanie grupy Praktykujących Samorządowców przed wyborami samorządowymi. Dlatego na bazie lokalnych doświadczeń z dzikiego zachodu, wspartych dobrymi praktykami skutecznych kampanii Burmistrzów, Wójtów i Starostów, postaramy się odnaleźć misję samorządu, opartego na partycypacji społecznej i zaufaniu społecznemu. Czy da się to wykonać, sprawdzimy jesienią.

3. Przykłady dobrej i trudnej współpracy samorządu z podmiotami społecznymi na przykładzie Gminy Międzyrzec Podlaski i Miasta Radzyń Podlaski.  Termin 16-18 lutego 2018.

Czesław Węgrzyniak (VIII edycja, sołtys) zaprasza do przeciętnej wiejskiej gminy Międzyrzec Podlaski, gdzie na przestrzeni ostatnich pięciu lat zdołali wypracować specyficzny model współpracy III sektora  z samorządem. Oparty jest on na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, partycypacji w kosztach, jak też wspólnym świętowaniu sukcesów. Zasady te dotyczą również grup nieformalnych (zespoły ludowe czy sportowe) oraz sołectw. Na czym to polega? Gmina ma specjalistów, infrastrukturę i pieniądze. Ma rzesze lokalnych liderów z głowami pełnymi pomysłów i umiejętnościami, za którymi stoją członkowie gotowi ofiarować swój czas i pracę. Jest też wspólny cel: służyć mieszkańcom. Jeżeli przy okazji zrobią dobrą promocję gminy lub  organizacji to stanowi wartość dodaną, z której się wszyscy cieszą i czerpią energię do dalszych działań. Na podobnych zasadach funkcjonuje tu fundusz sołecki – pierwszy w Polsce mechanizm partycypacyjny budżetu obywatelskiego. W ramach wizyty odwiedzicie organizacje społeczne, gminne instytucje kultury (GOK i GBP) oraz niektóre sołectwa. Uczestnicy wezmą również udział w konferencji prezentującej formy współpracy tych podmiotów.

Czesław Węgrzyniak: Kiedy 10 lat temu rozpoczynałem działalność społeczną, marzyłem o takich warunkach funkcjonowania organizacji pozarządowych w naszej gminie, jakie mamy obecnie. W tym czasie byłem świadkiem wielu zawirowań  i różnorakich sposobów traktowania III sektora przez lokalne władze. Od stylu  lubimy tylko straże (OSP), poprzez lubimy tylko swoich, na obecnym stadium skończywszy. Jest to efekt wieloletniego dojrzewania do pewnych zachowań, poznawania i promowania dobrych rozwiązań przekonania wójta czy burmistrza, że współpraca może przynieść wymierne korzyści obu stronom.  Uważam, że moje i mi podobnych działaczy społecznych dążenia, przyniosły oczekiwany efekt, którym warto się podzielić. Z praktyki wiem, że takie spotkania są platformą do wielu dyskusji oraz źródłem cennych liderskich uwag i opinii na temat prezentowanych rozwiązań, z których chętnie i z radością skorzystamy.

Z zaprezentowanych trzech ofert dofinansujemy te dwie, na które zgłosi się najwięcej chętnych uczestników - Alumnów.

Wizyty będą realizowane w ramach dotacji z Programu Liderzy PAFW.

Więcej informacji: magdalena.plewowska@szkola-liderow.pl