O sobie

Koordynatorka Komunikacji Zewnętrznej w Szkole Liderów. Administratorka social media. W Programie Liderzy PAFW pomaga w promocji i badaniach programu. Zakorzeniona w zespole trenerskim – specjalność: dobra atmosfera.