O sobie

Związana ze Szkołą od 2005 roku. Od czterech lat koordynatorka bieżących edycji programu Liderzy PAFW. Wcześniej odpowiadała za akcję „Masz głos, masz wybór” oraz współtworzyła Program Alumni sieciujący absolwentów Programu Liderzy PAFW. Wychowana nad jeziorem, sercem z Warmii i Mazur, ale równie mocno związana z Warszawą. Prywatnie wielbicielka dobrego jedzenia i hiszpańsko-włoskich klimatów.