13.10.2022 | Wiadomości

Wyniki FIA 2022-2023

Celem Funduszu Inicjatyw Absolwenckich jest wsparcie działań absolwentów i absolwentek, pozwalających na sieciowanie, wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami, wymianę liderskich doświadczeń i współpracę. Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej odbyło się 10.10.2022 r. W skład Komisji rekrutacyjnej weszli: Adam Gendźwiłł (Przedstawiciel Rady Programu Liderzy PAFW), Katarzyna Oleś (tutorka), Mirosław Czyżewski (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), Agnieszka Szelągowska (Program Liderzy PAFW, FSL), Marta Modzelewska (Program Liderzy PAFW, FSL). W tej rundzie Funduszu planowano dofinansować do 5 inicjatyw absolwenckich. W konkursie wpłynęło 9 ofert. Dofinansowanie w wysokości 4000 zł przyznano 5 inicjatywom absolwenckim zgłoszonym przez:  

  • Alicję Rymszewicz (absolwentka XIV edycji) - Spotkanie dla osób działających w samorządzie;
  • Sylwestra Witczaka (absolwent XI edycji) - Spotkanie sieciujące dla osób pracujących w środowisku lub ze środowiskiem strażaków ochotników oraz osób pracujących z młodzieżą;
  • Piotra Wlizło (absolwent VIII edycji) - Spotkanie pt. "Kochaj albo rzuć" sieciujące alumnów z okolic powiatu brodnickiego;
  • Patryka Białasa (absolwent XVII edycji) - Warsztaty opracowujące koncepcję "Śląskiej Szkoły Liderów Sprawiedliwej Transformacji";
  • Karolinę Miżyńską  (absolwentka XVI edycji) - Spotkanie w celu zbudowania formalnej sieci liderek i liderów kultury.