Green Ronald M., Gini Al.

10 zalet wybitnych przywódców. Przywództwo a charakter

Książka

„Przesłanie tej książki jest bardzo proste. Przywództwo to nie zestaw wyuczonych umiejętności, ścieżka kariery, wykonywany zawód ani tytuł. Fundamentem przywództwa jest charakter i to charakter niebojący się zobowiązań etycznych. Charakter, który sprawia, że lider zawsze stara się postępować słusznie i z właściwych pobudek” – to słowa autorów książki 10 zalet wybitnych przywódców. Przywództwo a charakter. Obraz przywództwa, jaki się z nich wyłania, jest silnie zakorzeniony w moralności, wartościach i etyce. Wynika z założenia, że etyka lidera może być drogowskazem, który wyznaczy kierunek dla zbudowania silnego zespołu i  stworzenia sprawnie działającej organizacji.

Autorzy w pierwszej części publikacji wprowadzają pojęcie przywództwa i tego, co się na nie składa. Przywołują także pojęcie „antyprzywództwa”, wyjaśniając jednocześnie w jaki sposób ideały liderskie mogą zostać wypaczone. Dość szczegółowo opisują też rolę charakteru, cały czas operując przy tym lekkim, zrozumiałym językiem i odwołując się do dużej ilości przykładów i ciekawych historii.

Druga część to prezentacja sylwetek znanych postaci z różnych sfer życia publicznego. Poznajemy ich drogę do osiągnięcia pozycji władzy, trudności z jakimi się stykali, a także elementy, które zdecydowały o ich sukcesie bądź porażce. Autorzy sięgnęli po postaci takie jak Oprah Winfrey, Steve Jobs, Martin Luther King czy Abraham Lincoln – dla liderów szukających inspiracji w różnych sferach życia  tak zróżnicowany dobór przykładów będzie zapewne ogromną zaletą.

Publikacja z pewnością nie wyczerpuje tematu, ale bardziej ciekawskim czytelnikom oferuje dobrze przygotowaną i rozbudowaną bibliografię po każdym z podrozdziałów – inspiracji do dalszej lektury na pewno więc nie zabraknie.