Dianna Podmoroff

365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników

Książka

Książka jest poradnikiem motywowania i nagradzania pracowników. Prezentuje wiele prostych i skutecznych metod i pomysłów na budowanie ich zaangażowania i mobilizowanie.

Książka jest poradnikiem motywowania i nagradzania pracowników. Prezentuje wiele prostych i skutecznych metod i pomysłów na budowanie ich zaangażowania i mobilizowanie.

Dianna Podmoroff w przystępny sposób przedstawia, czym naprawdę jest motywacja. Odwołuje się do najważniejszych teorii motywacji – piramidy potrzeb Abrahama Maslowa, teorii czynników motywacji i higieny Herzberga, teorii oczekiwań Vrooma, i innych. Przywołane tu koncepcje stanowią punkt wyjścia do praktycznego podejścia autorki do motywacji w miejscu pracy. Definiuje ją jako wewnętrzną moc człowieka, która stanowi siłę napędowa do osiągania celów zawodowych. Rozprawia się z powszechnymi mitami – że uniwersalnym czynnikiem motywującym są pieniądze, i że lęk, przed utratą pracy motywuje każdego. Pokazuje znaczenia motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Radzi, w jaki sposób zbudować silne fundamenty motywacji. Wskazuje, że kluczowe są tu: metody zarządzania, liderzy – ich postawy, wartości; pracownicy – ich potrzeby oraz praca sama w sobie. Najważniejszym czynnikiem, który powoli zbudować wysoce motywujące miejsce pracy jest według autorki docenianie i wyrażanie uznania wobec pracowników i ich wysiłków. Korzyści tego podejścia są wielostronne, najważniejsze z nich to:

-       Zbudowanie u pracowników poczucia sensu własnej pracy i zadowolenia z niej.

-       Poprawa wyników zawodowych - jakości pracy i osobistych osiągnięć.

-       Lepsza praca zespołowa, większe zaufanie ludzi do siebie nawzajem i do firmy.

-       Zwiększony poziom energii i odporności na stres u pracowników.

-       Poprawa równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

-       Większa kreatywność pracowników, entuzjazm i zaangażowanie.

-       Poprawa jakości obsługi klientów oraz wykonywania usług.

-       Zmniejszona absencja, wypalenie zawodowe i rotacja załogi.

W drugiej części książki Podmoroff przedstawia 365 sposobów motywowania i nagradzania pracowników. Są tu pokazane bardzo kreatywne i niecodzienne metody, oraz te które wszyscy dobrze znamy.

Recenzja

Nikt i nic nie wpływa na poziom zaangażowania pracownika mocniej niż jego bezpośredni przełożony.

Ta prosta prawda nakłada na lidera poważne zobowiązanie. Jak wpływać na motywację swoich współpracowników, jak budować zaangażowanie? Książka Dianny Podmoroff jest przeznaczona dla liderów biznesowych. Czy i w czym może pomóc liderom społecznym? Na pewno pokazuje uniwersalne podejście do motywowania, z którego możemy skorzystać. Kładzie nacisk na rolę doceniania i wyrażania uznania, które na pewno, również liderzy społeczni mogą stosować, rozwijać, w większym stopniu wykorzystywać. 365 sposobów motywowania, które przedstawia autorka, często wydać się nam mogą niedostępne (wypożyczenie samochodu służbowego na weekend), śmieszne (roczna usługa polerowania butów) czy kulturowo odległe (konkurs rzeźbienia w dyni). Mogą nas jednak zainspirować do poszukiwania naszych własnych metod, ożywić naszą wyobraźnię, by znaleźć innowacyjne i dostępne sposoby pokazywania naszym współpracownikom, jak ważni są dla nas oni i ich praca.