Nathaniel Branden

6 filarów poczucia własnej wartości

Książka

Najogólniej rzecz ujmując książka "6 filarów poczucia własnej wartości", stara się znaleźć odpowiedź na cztery podstawowe pytania: - Czym jest samooocena? - Dlaczego jest ważna? - Co można zrobić by podnieść jej poziom? - Jaką rolę pełnią w jej kształtowaniu inne osoby?

Opis:
Najogólniej rzecz ujmując książka "6 filarów poczucia własnej wartości", stara się znaleźć odpowiedź na cztery podstawowe pytania:

- Czym jest samooocena?
- Dlaczego jest ważna?
- Co można zrobić by podnieść jej poziom?
- Jaką rolę pełnią w jej kształtowaniu inne osoby?
Zdaniem Nathaniela Brandena wysoka samooocena, to zaufanie do własnego umysłu, oraz przekonanie, że zasługujemy na szczęście. Zaś jej filarami są:
- praktyka świadomego życia,
- praktyka samoakceptacji,
- praktyka odpowiedzialności za siebie,
- praktyka asertywności,
- praktyka życia celowego,
- praktyka integralności osobistej.
Książka podzielona jest na 3 części. W pierwszej z nich, zostały omówione podstawowe zasady dotyczące poczucia własnej wartości. Część druga poświęcona jest wewnętrznym źródłom poczucia własnej wartości, zaś w części trzeciej opisano czynniki zewnętrzne i ich wpływ na naszą samoocenę.

Recenzja:
Jak zauważa autor we wstępie do swojej książki: "Zawirowania naszych czasów wymagają od ludzi wyraźnego poczucia tożsamości, kompetencji i własnej wartości. Załamanie się starych reguł kulturowych, brak wartościowych modeli postępowania, niewiele inspirujących społecznych ideałów, dezorientujące, gwałtowne zmiany, które stały się trwałą cechą naszego życia - wszystko to składa sie na zbyt skomplikowany obraz sytuacji, by w jej obliczu móc nie wiedzieć, kim jesteśmy, czy sobie nie ufać. Skoro nie możemy odnaleźć stabilności w świecie, musimy stworzyć ją w nas samych. Życie z niską samooceną to narażanie się na wielkie straty".
"6 filarówpoczucia własnej wartości", jest efektem wieloletnich badań, wzbogaconych osobistymi doświadczeniami autora. Koncepcja sześciu filarów jest prostą, logiczną i zwartą teorią motywacji.
Pozycja godna polecenia nie tylko tym, którzy czasem wątpią we własną wartość.