John Adair

Anatomia biznesu. Motywacja. W jaki sposób wydobywać z innych to, co najcenniejesze

Książka

"Motywacja. W jaki sposób wydobyć z innych to co najcenniejsze" stanowi element cyklu publikacji opatrzonych zbiorczym tytułem "Anatomia Biznesu". Tym razem John Adair przygląda się bliżej prblemowi motywowania pracowników. Książka podzielona jest na dwie części. W pierwszej z nich autor dość szczegłowo omawia to czym jest motywacja, przyglądając się temu zagadnieniu z różnych perspektyw. Znajdziemy tu definicję motywacji, krótki opis "historii" motywowania, oraz najbardziej podstawowe teorie: "Kija i marchewki", "teorie X" oraz "teorie Y". W pierwszej części znajdują się ponadto informacje dotyczące hierarchi potrzeb, opisane na podstawie piramidy potrzeb Maslow.

Opis:
"Motywacja. W jaki sposób wydobyć z innych to co najcenniejsze" stanowi element cyklu publikacji opatrzonych zbiorczym tytułem "Anatomia Biznesu". Tym razem John Adair przygląda się bliżej prblemowi motywowania pracowników. Książka podzielona jest na dwie części. W pierwszej z nich autor dość szczegłowo omawia to czym jest motywacja, przyglądając się temu zagadnieniu z różnych perspektyw. Znajdziemy tu definicję motywacji, krótki opis "historii" motywowania, oraz najbardziej podstawowe teorie: "Kija i marchewki", "teorie X" oraz "teorie Y". W pierwszej części znajdują się ponadto informacje dotyczące hierarchi potrzeb, opisane na podstawie piramidy potrzeb Maslow.
Część druga jest swoistym pomostem pomiędzy częścią pierwszą, która ma charakter bardzo toretyczny, i która stara się dość ogólnie ująć naturę człowieka, a częścią trzecią, która zawiera konkretne strategie motywowania. Wykorzystując metodę trzech kręgów, Adaiar przekłada wcześniej przedstawione teorie na wiedzę możliwą do zastosowania w życiu, a następnie analizuje jaka jest rola lidera w motywowaniu innych.
W częście trzeciej autor pomaga czytelnikowi odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób wydobyć z innych to co w nich najlepsze? Warto przy tym zaznaczyć, iż opisywane przez Adaira reguły można zastosować nie tylko wobec swoich podwładnych, czy współpracowników, ale także wobec siebie.

 

Recenzja:
Dobre wykonanie konkretnego zadania z reguły wymaga współdziałania wielu osób. Od ich osobistego zaangażowania, przekonania do tego co robią oraz wiary w powodzenie, zależy sukces danego przedsięwzięcia. Każda osoba kierująca zespołem musi się zmierzyć z wyzwaniem jakim jest zapewnienie pracownikom takich warunków pracy, aby chcieli oni dać z siebie wszystko co najlepsze. Niezwykle cenne jest kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z różnorodnymi potrzebami pracowników, i konicznością zapewnienia im poczucia satysfakcji na wielu poziomach.
Warto także zaznaczyć, że książka napisana jest w sposób bardzo przystępny i bogaty w przykłady oraz ćwiczenia. Ponadto każdy rozdział zakończony jest krótki podsumowaniem, które pozwala na usystematyzowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.