Katarzyna Adamska

Audyt w organizacji pozarządowej

Książka

Podręcznik poświęcony badaniu sprawozdań finansowych, czyli audytowi. Dostępny na stronach Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. FRSO specjalizuje się w kwestiach finansowych: publikacja jest pokłosiem programu "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych".

Opis:  Podręcznik poświęcony badaniu sprawozdań finansowych, czyli audytowi. Dostępny na stronach Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. FRSO specjalizuje się w kwestiach finansowych: publikacja jest pokłosiem programu "Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych".

 

Recenzja: Audyt to szczegółowa analiza działalności danej organizacji, prowadzona przez niezależnych, zewnętrzynych specjalistów - piszą autorka podręcznika. - Audyt może dotyczyć każdego aspektu funkcjonowania danego podmiotu, najczęściej jednak stosowany jest audyt finansowy.

Audyt jako forma kontroli tego, czy organizacja prawidłowo wydatkuje pozyskane środki jest stosowana przez grantodawców. Można go też przeprowadzć na własne potrzeby. W obu przypadkach warto zapoznać się z tym, co audytowi podlega, kiedy się go przeprowadza, jakie są jego rezultaty (merytoryczne i w postaci dokumentów) oraz czego wymagać od audytorów. O tym wszystkim czytaj w podręczniku.

 

Katarzyna Adamska, "Audyt w organizacji pozarządowej", FRSO 2004.

 

Publikacja jest dostępna w pliku pdf. na stronie www.frso.pl w zakładce publikacje/czytelnia.