red. Małgorzata Sidor-Rządkowska, Wolters Kluwer

Coaching teoria, praktyka, studia przypadków.

Książka

Coaching od jakiegoś czasu jest bardzo popularnym słowem, za którym kryje się proces, narzędzie, służące rozwojowi osób i zespołów stawiających i realizujących cele osobiste, zawodowe i społeczne. Niełatwo nauczyć się coachingu z książki, ale dobrze jest przeczytać książkę, która kompleksowo pokazuje obszary coachingu, od definicji przez rolę coacha po narzędzia pracy.

Coaching teoria, praktyka, studia przypadków zawiera dokładnie to, co opisuje w tytule, z dużym skupieniem na praktyce, co nie jest częste w podręcznikach do coachingu. Znajdziecie w niej bardzo praktyczne opisy poszczególnych etapów coachingu i ćwiczenia służące ich realizacji.

Znajdziecie w niej również dużo dobrych, otwartych pytań, które przydają się zwłaszcza początkującym coachom. Polecamy tę książkę osobom, które interesują się coachingiem i chcą go wykorzystywać zarówno w roli liderskiej, chcąc wspierać osoby z którymi pracują jak i w oderwanej od innych, roli coacha pracującego z osobami które chcą się rozwijać.