Praca zbiorowa

Nie-poradnik Sołtysa

Nasza publikacja

Z przeprowadzonego badania ankietowego, w którym udział wzięło blisko 150 sołtysek i sołtysów z całej Polski, wyraźnie wynika, że w zdecydowanej większości wiejscy liderzy nie otrzymują żadnego wsparcia w postaci szkoleń i możliwości zdobywania wiedzy. Istnieją w sieci publikacje, które można nazwać poradnikiem sołtysa, czym więc różni się ten poradnik od innych? Otóż ta publikacja tworzona jest od podstaw przez sołtysów, radnych i członków organizacji pozarządowych.

https://drive.google.com/file/d/0ByZsIXO9q0hqcXBYN0VNc2RXUG40azdrbWdYRHBDNGdNVVJ3/view?usp=sharing