Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Tutoring - w poszukiwaniu metody kształcenia liderów

Nasza publikacja

Publikacja opisuje tutoring - metodę kształcenia liderów lokalnych stosowaną w programie Liderzy PAFW.

Publikacja ta przedstawia tutoring - metodę kształcenia liderów lokalnych stosowaną w programie Liderzy PAFW. Piszemy w niej o założeniach, źródłach inspiracji i praktyce. Pokazujemy, kim jest tutor, co dzieje się między nim a liderem, którego rozwój wspiera, jak wyglądają relacje tutorskie. Opisujemy, jak przebiega proces tutoringu i co powoduje jego skuteczność.