Ekonomia społeczna – jak godzić interesy w spółdzielni socjalnej: WITKOWO

Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia Światowid, która powstała dzięki współpracy z lokalnym przedsiębiorcą (laureat Dobroczyńca Roku 2016), w której mieści się inkubator przetwórstwa rolno-spożywczego oraz siedziba trzech spółdzielni. Spółdzielnia Socjalna „Domowe Przysmaki” działająca na bazie inkubatora przybliży jak podmiot ekonomii społecznej może aktywizować społeczność lokalną, przedsiębiorców, rolników, samorządy na rzecz osób wykluczonych w dostępie do rynku pracy. Wizyta w Wymysłowie (20 km od Małachowa), prowadzonym przez Spółdzielnie Socjalną „Razem być” również powołaną przez Stowarzyszenie Światowid, która prowadzi przedszkole i żłobek. Współpraca trzech podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowej i gminy. Jak funkcjonuje nowatorski model współpracy, uzupełnianie się i przenikanie. Jak organizacje pozarządowe działają w obszarze gospodarczym? Czy takie działanie ma sens czy jest zaprzeczeniem idei społecznikowskiej? Po zapoznaniu się z naszą działalnością będziemy dużo dyskutować i mam nadzieję na prawdziwą burzę mózgów w tym temacie.

Ale też Podmioty Ekonomii Społecznej, ze względu na swoją specyfikę i duży udział osób społecznie defaworyzowanych, często stanowią środowisko wewnętrznie konfliktogenne. Rozwiązywanie tego typu problemów stanowi często jeden z ważniejszych elementów zarządzania takim przedsiębiorstwem. Jak uniknąć konfliktów między pracownikami? W jaki sposób rozwiązywać trudne sytuacje związane z relacjami międzyludzkimi? Przykład dobrych praktyk i wspólne warsztaty na pewno poszerzą kompetencje osób współpracujących w różnych podmiotach ekonomii społecznej.

Katarzyna Jórga zaprasza w dn. 17-18 maja do Witkowa i Wymysłowa (woj. wielkopolskie).

Zagadnienia poruszane podczas wizyty:

  • szanse i zagrożenia rynkowe związane z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych
  • dobre praktyki funkcjonowania spółdzielni socjalnych powołanych przez Stowarzyszenie Światowid
  • zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej: wstyd czy wyróżnienie – jak pomagać osobom wykluczonym? Wymiana doświadczeń związanych z zatrudnianiem osób defaworyzowanych.
  • kluczowe determinanty doboru odpowiednich pracowników do pracy w istniejącym już zespole,
  • jakie są źródła konfliktów w danej grupie osób pracujących razem w spółdzielni socjalnej,
  • jak przepracować konflikt, jak go rozwiązać,
  • sposoby działań profilaktycznych, zmniejszających ryzyko konfliktu między pracownikami spółdzielni socjalnej i nie tylko.

Katarzyna Jórga z edycji VI

Zarządzam organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą od 2009 roku. Dwa lata temu razem z pięcioma gminami powołałam trzy spółdzielnie socjalne. Sama zadaję sobie pytanie, czy jestem jeszcze organizacją, czy już firmą? Im więcej podmiotów, tym więcej osób zatrudnionych i sytuacji, które w indywidualny sposób trzeba rozpatrywać, a często są to sytuacje konfliktowe. Zapraszam Was Liderów do dyskusji na temat zagadnień, które jeśli dotychczas Was nie dotyczyły, to na pewno się z nimi spotkacie.

Skip to content