Grupy superwizyjne

Grupy superwizyjne to spotkania online z tutorem, przeznaczone dla absolwentów i absolwentek Programu Liderzy PAFW, którzy potrzebują wsparcia w analizie i rozwiązaniu spraw, których samodzielnie nie potrafią rozwiązać w swoich środowiskach lub którzy potrzebują spojrzenia na swoje działania z innej perspektywy.

Cel superwizji grupowych

Celem regularnych spotkań superwizyjnych jest wsparcie liderek i liderów, działających w tych samych lub różnych obszarach i pomoc w sprostaniu codziennym wyzwaniom, a także wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami i budowanie sieci wymiany doświadczeń pomiędzy nimi.

Kto może aplikować?

Każdy absolwent i absolwentka wszystkich zakończonych już edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Na czym polegają superwizje?

Superwizje to regularne spotkania grupowe online z tutorem lub tutorką, w których uczestnicy omawiają swoje wyzwania pod przewodnictwem tutora i wspólnie wspierają się w rozwiązywaniu różnych problemów. Grupy superwizyjne mogą być tematyczne (np. edukacja, kultura, samorząd) lub ogólne. Po zgłoszeniu się wszystkich uczestników następuje podział na grupy i dobór tutorów. W każdej grupie może wziąć udział od 8 do 12 osób. Superwizje trwają ok. 3 h i odbywają się przez 6 miesięcy w okresie od stycznia do czerwca. Nabór do superwizji ogłaszany jest w grudniu. W sumie zespół Programu Liderzy PAFW może przyjąć od 50 do 70 osób, które zostaną podzielone na 4-6 grup.

Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swoich profili na stronie www.liderzy.pl

Skip to content