Indywidualne wsparcie dla absolwentów i absolwentek

Celem jest indywidualne wsparcie dla absolwentów i absolwentek, którzy znajdują się w obliczu wyzwania w swojej pracy liderskiej i potrzebują wsparcia np. w sytuacji:

 • Zmiany sytuacji życiowej i liderskiej
 • Podjęcia się nowej roli liderskiej
 • Konieczności podjęcia trudnych decyzji
 • Kryzysu w organizacji
 • Konfliktu lub trudnej sytuacji w zespole
 • Potrzeby planowania strategicznego, wytyczania wizji i celów
 • Potrzeby wsparcia prawnego

Kto może aplikować?

Absolwenci wszystkich dotychczasowych edycji, czyli osoby, które z sukcesem ukończyły roczny Program i otrzymały dyplom. Liczba złożonych aplikacji przez każdego z absolwentów i absolwentek jest nieograniczona. 

Forma wsparcia

 • Ekspert spotyka się 3 razy z alumnem, on-line lub w miejscu działań lidera (w miarę możliwości). Każde spotkanie trwa ok. 2 h. Rekomendowana częstotliwość spotkań – raz na miesiąc.
 • Promowane obszary: wsparcie tutorskie; wsparcie psychologiczne; wsparcie prawne; wsparcie eksperckie według potrzeb.

Procedura:

Aby otrzymać wsparcie w postaci Wsparcia indywidualnego dla Alumnów należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy: LINK.
 2. Po zaakceptowaniu formularza i pozytywnym wyniku zgłoszenia odbyć rozmowę wstępną z zespołem Programu.
 3. Umówić się i odbyć spotkania ze wskazanym przez zespół ekspertem/tutorem/tutorką.
 4. Przesłać formularz Sprawozdania Liderskiego z Wsparcia indywidualnego dla Alumnów.
 5. Ekspert także przesyła sprawozdanie po zakończeniu spotkań. WZORY SPRAWOZDAŃ

Kryteria oceny zgłoszeń:

 • Dostarczenie wypełnionego formularza
 • Staranność wypełnienia formularza
 • Klarowne określeniu potrzeby wynikającej z wyzwań liderskich
 • Klarowne określeniu celów rozwojowych
 • Wskazane cele rozwojowe są możliwe do osiągnięcia w trakcie 3 spotkań

Zgłoszenia są przyjmowane w trybie ciągłym. Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez osobę koordynującą sieć Alumnów i osobę odpowiedzialną za superwizję tutorów w Programie. O decyzji albo konieczności uzupełnienia formularza wnioskujący zostanie poinformowany w ciągu max. 14 dni od daty dostarczenia formularza. 

Skip to content