Czy ten program jest dla mnie?

Jeśli Twoje działania inspirują innych do tego, by śnić o większych rzeczach, uczyć się więcej, robić więcej i stawać się lepszymi, jesteś liderem.

John Q. Adams

Działasz w środowisku lokalnym, ludzie za Tobą podążają, dzięki Tobie pojawiają się nowe inicjatywy? A może prowadzisz organizację pozarządową, jesteś radną, burmistrzem?

Chcesz pracować, tak aby Twoje działania przynosiły lepsze efekty?

Zgłoś się do udziału w wyjątkowym 12-miesięcznym, bezpłatnym Programie, dzięki któremu Twoja działalność społeczna zyska nowy wymiar i energię.

Przywództwa można i należy się uczyć!

Do programu zapraszamy osoby:

  • z min. dwuletnim doświadczeniem w działalności społecznej, zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, jak i grupach nieformalnych;
  • z doświadczeniem w przewodzeniu inicjatywom, angażowaniu innych do działania;
  • wprowadzają znaczącą zmianę dla lokalnego środowiska; przeważnie w miejscowościach do 20 tyś. mieszkańców.
  • Program skierowany jest przede wszystkim do osób, które miały okazję zrealizować przynajmniej jeden projekt w ramach  programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ale nie tylko i wyłącznie dla tych osób jest Program, zapraszamy także osoby, które jeszcze nie realizowały żadnego Programu PAFW.

Alicja Rymszewicz, liderka po XIV edycji Programu: " Wzniesiesz się wysoko ponad dotychczasowe ograniczenia. Spojrzysz z dystansem na relacje, na konflikty. Będziesz świadomy/a, że wszystko jest procesem i ma swój początek i koniec. Będziesz umiał/a wpływać na ten proces. Będziesz znał/a swoje moce i będziesz wiedział/a, skąd je czerpiesz. Będziesz widział/a daleko. Twoje cele będą jasne. Będzie Ci towarzyszył spokój."

Katarzyna Sztop-Rutkowska, liderka po XI edycji Programu:
Program Liderzy PAFW dał mi siłę i wiarę w moje możliwości. Warto zgłosić się do Programu Liderzy PAFW, bo tam dostajesz nie tylko narzędzia i wiedzę, ale kształtujesz swój sposób myślenia. Ten program obejmuje rozwój w całości. Program Liderzy PAFW jest dla każdego, kto chciałby zmieniać świat.

Hubert Barański, lider po XI edycji Programu: "Jeśli uważasz, że jako lider umiesz wszystko najlepiej to to nie jest program dla Ciebie.
Jeśli jednak masz wątpliwości, cały czas szukasz, wiesz że coś należałoby poprawić, to może okazać się ,że uczestnictwo w tym programie odmieni Twoje życie. Nawet bardziej niż się tego spodziewasz."

Ewa Czeplina, liderk po XII edycji Programu:
"Najpiękniejsze w programie Liderzy PAFW jest to, że 
jest doskonałym antidotum na samotność liderki, lidera. Daje poczucie niesamowitej wspólnoty ludzi, którzy działają w imię dobra wspólnego. Wierzę i czuję, że to Program, który nie tyle zszywa, co przebudowuje Polskę..."

Dla takich osób powstał Program Liderzy PAFW.

Dzięki Programowi:

  • Spojrzysz w nowy sposób na swoje działania – wyznaczysz cele i zobaczysz je w szerszej perspektywie, stworzysz przekonującą wizję
  • Wzmocnisz kompetencje, które pozwolą Ci skuteczniej działać – takie jak wystąpienia publiczne, delegowanie obowiązków, dawanie informacji zwrotnej, nauczysz się angażować innych, dowiesz się, jak skutecznie wprowadzać zmiany. Dowiesz się jak pracować online, z jakich narzedzi korzystać, jak na nowo zorganizować pracę, zespół i działania. 
  • Lepiej poznasz siebie, koncentrując się przez rok na pracy nad swoim rozwojem rozpoznasz swoje możliwości i swój potencjał
  • Spotkasz grupę wyjątkowych, aktywnych osób z organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu.