Czym jest tutoring?

Tutoring Szkoły Liderów to metoda indywidualnej pracy rozwojowej z liderami życia społecznego i publicznego. W trakcie cyklicznych spotkań tutor towarzyszy liderowi, słucha, dzieli się własnym doświadczeniem, pomaga wypracować rozwiązania problemów i opracować plan liderskiego rozwoju. W Programie Liderzy PAFW tutoring trwa 12 miesięcy.

Metoda została zainspirowana przez doświadczenia oksfordzkiego tutoringu założyciela Szkoły prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. Powstała na potrzeby Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i po raz pierwszy została wykorzystana w 2004 roku w ramach I edycji Programu. W jej wypracowaniu, rozwijaniu i doskonaleniu brali udział tutorzy i tutorki w ramach wszystkich edycji Programu. 

Tutoring to zaplanowany proces rozwojowy, w którym lider/liderka pracuje w indywidualnej, wspierającej relacji z tutorem/tutorką 

Celem większości szkoleń trenerskich jest zmiana, która odbywa się na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. Dobrze zaplanowane i przeprowadzone szkolenie liderskie sprawia, że osoby w nim uczestniczące, mają motywację do wykorzystania wniosków z doświadczeń szkoleniowych po jego zakończeniu. Tutoring jest w tym bardzo pomocny. 

Jednym z zadań tutora/tutorki jest tworzenie warunków, by wszelkie działania rozwojowe zaplanowane przez lidera/liderkę miały kształcący charakter.  Pomaga wybrać rozwiązania, które wzmocnią lidera/liderkę, które wykorzystają jego/jej zdolności. I wspiera w tworzeniu konkretnego planu wdrażania – zastosowania nowych umiejętności, wiedzy czy wynikających ze szkolenia rozwiązań. Tutor/tutorka pełni tu rolę trenera, który umożliwia lub wspiera uczenie poprzez doświadczenie.  

Tutor/tutorka podsumowuje z liderem doświadczenia szkoleniowe, wzmacnia ich wpływ, pomaga wyciągnąć wnioski, przełożyć na możliwe do zastosowania w życiu. Zadaje pytania: Jak możesz wykorzystać to, czego się nauczyłeś/łaś, co zobaczyłeś/łaś? Jakie zmiany wprowadzisz, co zrobisz w swoim miejscu pracy, w organizacji, w życiu codziennym? Co może ci utrudniać wprowadzenie tych zmian? Co może być dla ciebie ograniczeniem? Jak sobie z nim poradzisz? Czego się dowiedziałeś o sobie? Co ma ci dać to działanie, co dzięki niemu się zmieni? Jakie umiejętności zdobędziesz, rozwiniesz? Czego się dowiesz? Na jakie pytania poszukasz odpowiedzi?    

Dialog z tutorem/tutorką czyni te doświadczenia rzeczywiście kształcącymi, rozwojowymi. Tutor/tutorka pomaga liderowi/liderce zrozumieć jego indywidualność, dostosować często uniwersalne i ogólne rozwiązania do jego specyficznej sytuacji, odnaleźć własną, niepowtarzalną drogę ich wdrażania 

Jako tutorka mam szansę pracować z ludźmi, którzy nie tylko mają pasję i potrzebę zmiany świata, ale też gotowość do pracy nad sobą – a to nie jest częste połączenie. Cykl spotkań pozwala zbudować między nami osobistą relację i wzajemnie się od siebie uczyć. Nie sposób się znudzić: co człowiek to inne spojrzenie na świat, inna dziedzina działania, inne środowisko. Katarzyna Oleś, tutorka w Programie Liderzy PAFW

Czy mogę zostać tutorką/ tutorem?

Do współpracy w roli tutorskiej zapraszamy osoby:

  • Które mają znaczące doświadczenia liderskie (kierowania zespołem, wprowadzania zmiany, zarządzania złożonym projektem, etc.)
  • Które potrafią wspierać innych w rozwoju, mają takie doświadczenia i predyspozycje (dobrze budują relacje, cierpliwość to ich mocna strona, potrafią towarzyszyć w rozwoju).

Poznaj naszych tutorów: http://www.liderzy.pl/mapa-uczestnikow/ 

Tutorki i Tutorzy Programu Liderzy PAFW

Paweł Lisiewicz, tutor w Programie Lidzerzy PAFW

 

Ewa Kozdraj, tutorka w pięciu edycjach Programu Liderzy PAFW 

Piotr Todys, tutor w 10 edycjach Programu Liderzy PAFW