Czym jest tutoring?

Tutoring Szkoły Liderów to metoda indywidualnej pracy rozwojowej z liderami życia społecznego i publicznego. W trakcie cyklicznych spotkań tutor towarzyszy liderowi, słucha, dzieli się własnym doświadczeniem, pomaga wypracować rozwiązania problemów i opracować plan liderskiego rozwoju. W Programie Liderzy PAFW tutoring trwa 12 miesięcy.

Metoda została zainspirowana przez doświadczenia oksfordzkiego tutoringu założyciela Szkoły prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. Powstała na potrzeby Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i po raz pierwszy została wykorzystana w 2004 roku w ramach I edycji Programu. W jej wypracowaniu, rozwijaniu i doskonaleniu brali udział tutorzy i tutorki w ramach wszystkich edycji Programu.

Jako tutorka mam szansę pracować z ludźmi, którzy nie tylko mają pasję i potrzebę zmiany świata, ale też gotowość do pracy nad sobą – a to nie jest częste połączenie. Cykl spotkań pozwala zbudować między nami osobistą relację i wzajemnie się od siebie uczyć. Nie sposób się znudzić: co człowiek to inne spojrzenie na świat, inna dziedzina działania, inne środowisko. Katarzyna Oleś, tutorka w Programie Liderzy PAFW

Czy mogę zostać tutorem?

Do współpracy w roli tutorskiej zapraszamy osoby:

  • Które maja znaczące doświadczenia liderskie (kierowania zespołem, wprowadzania zmiany, zarządzania złożonym projektem, etc.)
  • Które potrafią wspierać innych w rozwoju, mają takie doświadczenia i predyspozycje (dobrze budują relacje, cierpliwość to ich mocna strona, potrafią towarzyszyć w rozwoju).

Poznaj naszych tutorów: http://www.liderzy.pl/mapa-uczestnikow/ 

Inne propozycje

Oprócz metody tutoringu, mamy w ofercie także inne szkolenia i programy, które przygotowują do profesjonalnego wspierania liderów. Są to autorskie programy  Szkoły Liderów oraz programy prowadzone przez Halinę Nałęcz-Nieniewską - wybitną specjalistę od procesu grupowego.  Jest to oferta nie objęta wsparciem Fundatora, prowadzona przez Fundację Szkoła Liderów w ramach działalności gospodarczej.

Szkoła Tutoringu

Zainteresowanych rozwojem tutorskich kompetencji zapraszamy do Szkoły Tutoringu.

To intensywny kurs  w grupie ok. 12 osób, który składa się z dwóch zjazdów (w sumie 36 godzin szkoleniowych), a pomiędzy nimi praktyki tutoringu pod superwizją.

Szkoła Tutoringu pozwala na:

  • Teoretyczne i praktyczne zapoznanie z metodą tutoringu, jej celami, strukturami i zasadami
  • Rozwój osobisty związany z budowaniem otwartych, nieoceniających relacji służących rozwojowi innych, poszerzenie kompetencji z zakresu uważnego słuchania, wzmacniania, odzwierciedlania, dawania informacji zwrotnych, pracy z przekonaniami i wizją
  • Rozwój kompetencji przekładania własnych, złożonych doświadczeń liderskich na zrozumiały materiał edukacyjny dla innych;- doświadczenie bycia w relacji z liderem/liderką w ważnym dla niego/dla niej momencie rozwojowym, towarzyszenie w rozwoju

Więcej informacji o kolejnych terminach Szkoły Tutoringu udziela agnieszka.szelagowska@szkola-liderow.pl

Szkoła Tutoringu umożliwia  nabycie kompetencji tutorskich do wykorzystania w pracy własnej, bądź w licznych procesach edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Liderów. Nie zapewnia w sposób automatyczny udziału w roli tutora w Programie Liderzy PAFW.

O procesie rekrutacji tutorów do Programu poinformujemy w momencie jego uruchomienia.

 

Trening interpersonalny

Efektem treningu interpersonalnego jest większa znajomość siebie. Samoświadomość zwiększa skuteczność działania. Trening pozwala przyjrzeć się swoim relacjom z innymi. Dzięki informacji zwrotnej możemy zobaczyć nasze słabe i mocne strony. Lepiej poznać siebie i dzięki temu lepiej działać. To ważne dla każdego, a w działalności liderów i osób pracujących z ludźmi szczególnie ważne. Jeśli lepiej znam siebie, mam większą świadomość siebie- to lepiej działam, lepiej oddziałuję na innych, czyli działam skuteczniej.

Na trening składa się 5-dniowy warsztat w grupie od 8 do 12 uczestników. '

Więcej informacji udziela agata.gajda@szkola-liderow.pl

Szkoła Treningu Grupowego

Program Szkoły Treningu Grupowego koncentruje się na doskonaleniu umiejętności trenerskich poprzez rozwój osobisty. Kluczowym narzędziem pracy w Szkole jest praktyka każdego uczestnika odbywająca się pod superwizją osoby prowadzącej i grupy.

Zajęcia w Szkole podzielone są na 10 zjazdów (w sumie 236 godzin zegarowych), a każdy z nich ma charakter treningu interpersonalnego prowadzonego kolejno przez wszystkich uczestników pod superwizją Haliny Nałęcz-Nieniewskiej i grupy.

Więcej informacji na www.szkolatreningugrupowego.pl