Jak się zgłosić?

Nabór zgłoszeń do XV edycji Programu trwał do 11 marca 2019 r. 

Kolejna rekrutacja do Programu Liderzy PAFW rozpoczenie się w lutym/ marcu 2020 r. 

Zobacz  Co Cię czeka w Programie oraz przeczytaj czym jest Program Liderzy i Czy ten program jest dla Ciebie. 

Kontakt

Szczegółowych informacji podczas rekrutacji udzielą:

Julia Szcześniak, Agnieszka Szelągowska,

tel.: 510 078 760 lub 22 556 82 57 (9:30-16:30)

Rekrutacja

Przebieg procesu rekrutacji:

11 lutego -11 marca             przyjmowanie zgłoszeń - ZAKOŃCZONO
28 marca ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na rozmowy
5-12 kwietnia rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami i kandydatkami w Warszawie, Krakowie i Poznaniu
druga połowa maja ogłoszenie wyników rekruacji do XV Edycji Porgramu Liderzy PAFW (wyboru dokonuje Rada Programu)

Kalendarz XV edycji

Zobacz co dokładnie czeka Cię w Programie i sprawdź, czy będziesz mógł uczestniczyć we wszystkich zjazdach szkoleniowych:

Inauguracja

17 czerwca 2019 r.
I szkolenie 17-21 września 2019 r.
II szkolenie 21-23 listopada 2019 r.
III szkolenie 19-22 lutego 2020 r.
IV szkolenie 14-16 maja 2020 r.
Zlot i zakończenie edycji

czerwiec 2020 r.

Osoby, które zakwalifikują się do Programu będą zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, odbycia 12 spotkań z tutorem (terminy ustalane indywidualnie w trakcie trwania edycji) i udziału w wybranej wizycie studyjnej organizowanej przez absolwentów (2-3 dniowe wizyty w III, IV, V 2020 r.).

Patronat

Patronat na rekrutacją objął portal ngo.pl