Ku chwale sołectw!

W ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich spotkało się trzech sołtysów, dwóch radnych, wójt i troje prezesów stowarzyszeń, razem 5 osób. Każdy z innego województwa. Co ich łączy oprócz społecznych działań? Wszyscy są absolwentami Programu Liderzy PAFW.

Tematem spotkania było wypracowanie mini poradnika dla sołtysów (słowo sołtys używamy w odniesieniu do sołtysek i sołtysów) z dobrymi radami, praktykami i kierunkami skutecznych działań. Zdajemy sobie sprawę, że zadanie to wymaga o wiele większego poświęcenia czasu, dogłębnej analizy zagadnienia i wielu konsultacji, jednakże naszym celem jest wskazanie najważniejszych aspektów tej jakże ważnej funkcji społecznej. Bycie sołtysem w obecnych czasach to często prestiżowa funkcja, która wymaga od nas wielu poświęceń, ale także ciągłego uczenia się i szukania rozwiązań – mówi Jacek Piwowarski, sołtys Wiązownicy-Kolonii.

Z przeprowadzonego badania ankietowego, w którym udział wzięło blisko 150 sołtysek i sołtysów z całej Polski, wyraźnie wynika, że w zdecydowanej większości wiejscy liderzy nie otrzymują żadnego wsparcia w postaci szkoleń i możliwości zdobywania wiedzy. Istnieją w sieci publikacje, które można nazwać poradnikiem sołtysa, czym więc różni się ten poradnik od innych? Otóż ta publikacja tworzona jest od podstaw przez sołtysów, radnych i członków organizacji pozarządowych. Dzięki temu mówimy o realnych wyzwaniach i próbach ich rozwiązań na podstawie własnych doświadczeń – przekonuje Jacek. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu aspektach nie odkrywamy przysłowiowej Ameryki, ale intencją naszych działań jest wsparcie przede wszystkim debiutujących sołtysów. Często to ludzie bardzo młodzi, którzy wcześniej nie byli przygotowani do tej roli, a odpowiedzialność i oczekiwania, jakie na nich spadły, mogą w początkowym okresie paraliżować. Dlatego też mamy nadzieję, że w pewnym stopniu nasza praca będzie im przydatna – mówią realizatorzy tej inicjatywy: sołtysi Jacek Piwowarski, Grażyna Jałgos-Dębska, Krzysztof Węgrzyniak, Krzysztof Skrzypek oraz wspierający ich wójt Krzysztof Tworek oraz radny Staszek Baska.

To były intensywne dwa dni w sołectwie Wiązownica-Kolonia, które zaprocentują użyteczną publikacją. Pod okiem doświadczonego trenera wypracowali podwaliny pod zalążek czegoś wyjątkowego, co przyniesie korzyść innym sołtysom na początku swej społecznej misji.Na koniec spotkania odbyło się losowanie nagród w konkursie badania ankietowego sołtysów.

Efektem współpracy jest NIE-PORADNIK, który można pobrać stąd:

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich prowadzony jest w ramach Programu Alumni, który stanowi specjalną ofertę adresowaną do absolwentów wszystkich edycji Programu Liderzy PAFW. Program Alumni powstał po to, by podtrzymywać powstałe między liderami więzi, umacniać środowisko ludzi zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, ułatwiać nawiązywanie współpracy wzmacniającej efektywność działań prowadzonych w lokalnych środowiskach oraz podtrzymywać związek uczestników Programu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Skip to content