Skład rady

Rada programu • kadencja 2023/2024

Zadaniem Rady programu Liderzy PAFW jest wspieranie merytoryczne Zespołu Programu, konsultowanie wprowadzanych rozwiązań merytorycznych, wskazywanie zmian w otoczeniu i nowych potrzeb, na które program ma odpowiadać i konsultowanie stosowanych w programie narzędzi rozwojowych oraz podejmowanie kluczowych decyzji w kwestiach przyznawania dotacji przewidzianych w programie oraz o wyborze tutorów i liderów do kolejnych edycji programu.

W skład rady wchodzili:

Nathalie Bolgert, Irena Dzierzgowska, Anna Giza-Poleszczuk, Mikołaj Herbst, Zdzisław Hofman, Iwona Jankowska, Paulina Kaczmarek, Ewa Konczal, Lidia Kuczmierowska, Irena Pichola, Joanna Pommersbach, Tomasz Schimanek, Katarzyna Sekutowicz, Piotr Szczepański.

Skip to content