Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska "Sumina"

Adam Wawoczny

Turystyka i promocja regionu, Ekologia i ochrona środowiska, Edukacja

Sumina, śląskie, Edycja III

O sobie

Od przeszło 15 lat działa na rzecz szeroko pojętego rozwoju Górnego Śląska. Do jego priorytetów należą: wzmacnianie lokalnej tożsamości, krzewienie postaw prospołecznych i proekologicznych, rozwój turystyki oraz edukacja (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dorosłych i kształcenia zawodowego). Jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska „Sumina”. Związany z organizacjami: Nieformalna Inicjatywa PRO-KULT przy OKiS Gaszowice, UKS Gaszowice, OSP Sumina.

Skip to content