Prezes Zarządu Fundacji „Ponad Horyzontem”

Agata Nowacka-Bednarz

Rozwój lokalny, Samorząd, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć

Trzebownisko, Edycja IX

O sobie

Ekonomista, project manager, doradca ds. rozwoju regionalnego Burmistrza Boguchwały, w latach 2009-2011 reprezentant Podkarpackiego Forum LEADER, w latach 2008-2011 Dyrektor Biura LGD „EUROGALICJA”, w latach 2010-2011 przedstawiciel województwa podkarpackiego do podgrupy roboczej ds. LEADER’a funkcjonującej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek założyciel Stowarzyszenia „Karpacka Sieć Współpracy”, członek założyciel Stowarzyszenia „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego; członek założyciel – członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Media Karpackie Polska”; członek założyciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” Prezes Zarządu Fundacji „Ponad Horyzontem” od 2012 roku.

Skip to content