Klub Kajakowy "KOREK"

Agnieszka Gostkowska

Turystyka i promocja regionu, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Warka, Mazowieckie, Edycja IV

O sobie

Agnieszka (Bronka) jest prezeską Klubu Kajakowego „KOREK”. Celem klubu jest promocja kajakarstwa, rzeki Pilicy i jej okolic, ale też integracja społeczna. Agnieszka w 2007 roku organizowania spływy dla osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Bronka jest liderką, koordynatorką i organizatorką działań Klubu, którego członkowie spotykają się regularnie. co miesiąc, jeśli organizują jakieś imprezy, np. spływy, wszyscy dzielą się zadaniami. Bronka pracuje również w Stowarzyszeniu „3majmy się Razem”, którego prezeską została na początku udziału w programie Liderzy PAFW. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz dzieci. Największym wyzwaniem, które czeka stowarzyszenie w najbliższym czasie jest przekształcenie budynku po starej kotłowni w świetlicę integracyjną dla dzieci, miejsce spotkań ludzi działających na rzecz dzieci. W dalszej perspektywie czasowej Bronka chce działać na rzecz integracji środowiska organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Warki.

Skip to content