animator społeczności lokalnej

Agnieszka Hurnik

Rozwój lokalny, Edukacja, Kultura, Mniejszości etniczne, narodowe , religijne, Dialog obywatelski

Dobrodzień, Opolskie, Edycja XV

O sobie

Jestem od 9 lat dyrektorem Domu Kultury. Jednostka zawiera w swoich strukturach: Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Bibliotekę, Kino, Krytą Pływalnię „Delfin” oraz Stadion Miejski. Opiekujemy się też dwoma zabytkowymi cmentarzami oraz stawami dla wędkarzy. Jednostka prócz organizacji cyklicznych imprez z kalendarza kulturalnego i sportowego prowadzi również edukację kulturową i z zakresu dziedzictwa historycznego. Jedną z form są prowadzone zajęcia – 20 różnych sekcji kulturalnych i sportowych. Współpracujemy ze stowarzyszeniami oraz sołectwami na terenie Gminy. Staramy się by Dom Kultury był centrum aktywności społeczności lokalnej. Jestem członkiem Stowarzyszenia „Dobrodzień Potrzebującym”, Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice oraz Stowarzyszenia „Karolinka”. Dom Kultury jest Członkiem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” z którym silnie współpracujemy. Wspólnie realizujemy wiele projektów sięgając do różnych źródeł grantowych UE i nie tylko. Współpracujemy również m.in z Narodowym Centrum Kultury oraz „Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę”

Skip to content