Dyrektor GOKiC w Rakszawie

Agnieszka Rzepka

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież

Rakszawa, Edycja III

O sobie

W centrum jej działalności lokują się kwestie rozwoju i promocji kultury i czytelnictwa wśród lokalnej społeczności, pielęgnowania lokalnych tradycji i obyczajów. W 2011 roku współzakładała Stowarzyszenie Społeczeństwo Przede Wszystkim, zawiązane w celu obrony miejscowych lasów przed wycinką oraz zbiorników wody pitnej przed skażeniem. W Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS” pełni funkcję prezesa i jako wolontariusz wspiera inicjatywy lokalne mające na celu integrację społeczną oraz dofinansowuje uzdolnioną młodzież. Działaczka społeczna, odznaczona Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych i medalem „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”. Autorka książek: „Fabryka Sukna w Rakszawie” (2011), „Orkiestra Dęta Zgoda” (2013), współautorka książki „Rok obrzędowy w Gminie Rakszawa” (2014 r.); jest również autorem wielu publikacji turystycznych (np. „Ścieżkami tradycji”). W latach 2004-2014 zrealizowała 47 projektów dofinansowanych przez Unię Europejską i fundacje. Projekty dotyczyły zarówno infrastruktury, wyposażenia jak i działalności kulturalnej. Jest pomysłodawcą i twórcą wioski tematycznej „Osada Rakszawa”, „Ekomuzeum” oraz ścieżki rowerowej „Żelazny szlak”.

Skip to content