Fundacja „Miejsce moje”

Agnieszka Wujek

Świerczyna, Wielkopolskie, Edycja IV

O sobie

Pochodzę z miasta społeczników. Z Gostynia – miejscowości, gdzie zrodziła się wielkopolska praca organiczna. Mówiąc krótko, praca ponad podziałami, na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego regionu. To idea, którą kierujemy się w Fundacji Miejsce moje od lat. Z pierwszego zawodu jestem dziennikarką telewizyjną. Ta praca uświadomiła mi, jak wiele fajnych inicjatyw przepada tylko dlatego, że ktoś nie potrafi „sprzedać” tematu. Dzisiaj prowadzę własną agencję PR-ową i marketingową. Wspieram przedsiębiorstwa społeczne i organizacje pozarządowe w promocji i rozwoju. Jestem pomysłodawczynią Multimedialnego Centrum Edukacji Regionalnej www.odkrywamyhistorie.pl . Angażuję się w promocję wielkopolskich tradycji dudziarskich oraz enklaw kulturowych Biskupizny i Hazów. Bo wierzę, że unikatowe dziedzictwo kultury może stymulować rozwój regionu. Piszę o tym na www.sztukaopowiesci.pl .

Skip to content