Raków

Agnieszka Zwierzyńska

Dzieci i młodzież, Rozwój lokalny, Sport i promocja zdrowia, Kultura

Raków, świętokrzyskie, Edycja VI

O sobie

Działam w organizacjach społecznych od 1999r. Pełniłam różne funkcje. Do najważniejszych organizacji należą:

, Stowarzyszenie ALUMNI w Warszawie – Członek Zarządu od czerwca 2015 r.

Fundacja z Pasją w trakcie realizacji,

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego w Rakowie,

. Klub 4 H Promyczek w Rakowie od 2012 r,

.

Współpracuję z:

Stowarzyszeniem WIOSNA w Krakowie,

•Fundacją Rozwoju i Aktywizacji Młodzieży (FARMA) w Sielcu,

•Fundacją Studio TM w Kielcach,

•Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach,

• Fundacją Szkoła Liderów w Warszawie,

•Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w Warszawie,

•Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności w Warszawie,

•ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP –KLATKA w Warszawie,

•Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Kielcach,

•Krajową Federacją Sportu w Warszawie,

•Fundacją edukacyjną klub 4 H w Warszawie,

Ośrodkiem KARTA w Warszawie.

Od 2007 r. do 2015 r. – Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie.

Zrealizowałam wiele ciekawych projektów z udziałem młodzieży z terenu gminy Raków. Do najciekawszych należą:

„Strzał w 10-tkę”- z programu „RÓWNAĆ SZANSE”- edycja 2009,

„Zabawny teatr – rzecz o sztuce oczami młodzieży”- z programu „RÓWNAĆ SZANSE „- edycja 2010,

„Wakacje na sportowo”,

„Śladami kultury ludowej w przyszłość”,

„Przewodnik po gminie Raków i produktach lokalnych obszaru LGD Białe Ługi”,

„Tradycja i zwyczaje w naszej gminie” itp.

Uczestniczyłam w projekcie partnerskim „Extra activities in Raków and Zdikov communes” z programu Comenius Regio.

Jestem absolwentką: Dramowej Akademii Wolontariackiej w województwie świętokrzyskim.

Aktualnie uczestniczę w ogólnopolskich programach: ALUMNI, PENGO, Kobiece inspiracje- II edycja, „ RozPRACUJ to z biblioteką” – przyjaciel Gminnej biblioteki publicznej w Rakowie oraz wspierająco w projekcie Lider Aktywności Obywatelskiej realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach.

Uczestniczyłam w ciekawych wydarzeniach:

•Samorządowy Open Space w Zielonce,

•Ogólnopolskiej Gali z okazji 10-lecia istnienia PFDiM w Łochowie,

•Spotkanie Sieci Liderów – PFDiM w Warszawie,

•Kongresie Liderów i Międzynarodowym Zjeździe Liderów w Warszawie,

•Gali Lidera Aktywności Obywatelskiej w Kielcach.

Zorganizowałam wizytę studyjną „Aby chciało się chcieć- rzecz o angażowaniu młodzieży z terenów wiejskich i małych miast” wspólnie z liderką Barbarą Zamożniewicz- Prezes FARM-y w 2012r.

Stworzyłam wspólnie z dziećmi i młodzieżą przestrzeń do rozwoju zainteresowań teatralnych, w wyniku których powstały spektakle:

– „Kolorowe podwórko”,

– „ Skandal przez duże D” według autorskiego scenariusza jednej z uczestniczek projektu,

-„Legenda o rycerzu Mszczuju”- spektakl uliczny prezentowany w parku rakowskim.

Wspólnie z proboszczem parafii Raków stworzyliśmy sekcję gitarową skupiającą młodzież.

Dwie uczestniczki warsztatów realizują się dalej we współpracy z Fundacją Studio TM w Kielcach grając w spektaklach: „Tymoteusz i Psiuńcio” oraz projekcie obywatelskim „ Lekcja o Annie Frank”.

Brałam udział w konkursie o przyznanie Dorocznej Nagrody FRDL- w efekcie projekt „Zabawny teatr- rzecz…” widnieje na stronie Narodowego Centrum Kultury w zakładce projekty jako dobra praktyka.

Zarejestrowałam produkt lokalny „Rakowski ziemniak pieczony”.

Uwielbiam teatr, muzykę, sztukę, piesze wędrówki, poznawać nowych ludzi z pasją oraz Raków i okolice. Efekty i rezultaty działań społecznych wprowadzane w lokalnej społeczności z udziałem dzieci, młodzieży, pań z Kół Gospodyń Wiejskich dostarczają mi energii do podejmowania kolejnych wyzwań i utwierdzają w przekonaniu, że każdego dnia można wspólnie zrobić „Coś” dobrego co chętnie ujmuję słowami- „Nie trzeba pisać wierszy ani sztuk teatralnych by być twórcą, istnieje również twórczość czynów, która stoi znacznie wyżej”.

Wzięłam udział w wizycie studyjnej do Stanów Zjednoczonych w obszarze młodzież- pn: Innowacje w rozwoju młodzieży w 2013r. Stworzyłam rejon Raków Staszów w projekcie Szlachetna Paczka w 2013r. Brałam udział w II edycji programu- Kobiece inspiracje oraz byłam przyjacielem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie w projekcie Roz- PRACUJ to z biblioteką. Byłam couchem w projekcie Nowa generacja – Wolontariusze wzmacniają organizacje. Zdobyłam wyróżnienia: 1) za inicjatywę Z dramą zmieniamy siebie i świat w konkursie Nowa przestrzeń. Najlepsza praktyka województwa świętokrzyskiego w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży dla Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego oraz 2) w konkursie Lider aktywności obywatelskiej za społeczną animację działań kulturalno- sportowych w gminie i województwie świętokrzyskim. Wzięłam udział w XIII Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich – Maróz 201r. dzieląc się dobrymi praktykami – poprowadziłam warsztaty dramowe oraz opowiedziałam o inspiracjach z wizyty do USA. Zorganizowałam Galę Finałową konkursu ekologicznego dla Klubów 4 H województwa świętokrzyskiego Na ratunek pszczołom wspólnie ze ŚODR w Modliszewicach z udziałem ambasadora ds. rolnych w Europie środkowej i krajach bałtyckich- M. T . Henneyem. Jestem konsultantką w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie tworzenia Rządowego Programu Aktywności Społecznej Młodzieży na lata 2015-2016 – AKTYWNA MŁODZIEŻ. Jestem Koordynatorem regionalnym w projekcie SZLACHETNA PACZKA w województwie świętokrzyskim, dwukrotnie byłam liderem rejonu i wolontariuszem.

Skip to content