Liderka na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, Dyrektorka Centrum Praw Kobiet – Oddziału w Gdańsku.

Aleksandra Mosiołek

Edukacja, Pomoc społeczna, Prawa człowieka i dizałania antydyskryminacyjne

Gdańsk, Pomorskie, Edycja XV

O sobie

Zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie oraz działaniem na rzecz praw człowieka, praw kobiet i równouprawnienia płci. Pracuję jako Dyrektorka Centrum Praw Kobiet – Oddziału w Gdańsku. Jestem specjalistką z zakresu zarządzania, pisania i koordynacji projektów, Public Relations, promocji i marketingu.
Byłam członkinią zespołu tworzącego Model na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku, obecnie współpracuje przy realizacji Gdańskiego Centrum Równego Traktowania (GCRT). W 2018 roku współtworzyłam Pomorskie Obchody 100-lecia Praw Wyborczych Polek. Jestem Senior Fellow Humanity in Action (HIA). Od 2015 roku jestem związana z Trójmiejską Akcją Kobiecą (TAK), w ramach której współorganizowałam Kongres Kobiet Pomorza oraz Manify Trójmiejskie. Jestem trenerką z zakresu antydyskryminacji i gender, wyszkoloną przez Fundację Autonomia, Stowarzyszenie Kobiet Konsola oraz Centre for Gender Equality (Islandia). Prowadziłam warsztaty antydyskryminacyjne przez 4 lata na Studiach podyplomowych z zakresu gender przy IF UMK. Działałam na rzecz praw człowieka oraz edukacji humanitarnej i rozwojowej współpracując przez 4 lata z Polską Akcją Humanitarną. Ukończyłam studia magisterskie z filozofii i socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wierzę, że prawo do życia wolnego od przemocy i prawo do bezpieczeństwa to podstawowe prawa człowieka, bez realizacji których osoba nie może w pełni korzystać z innych przysługujących jej praw.

Skip to content