redaktor naczelna kulturaenter.pl

Aleksandra Zińczuk

Seniorzy, Turystyka i promocja regionu, Dzieci i młodzież, Mniejszości etniczne, narodowe , religijne, Dialog obywatelski, Przestrzeń miejska i urbanistyka, Rozwój lokalny, Prawa człowieka i dizałania antydyskryminacyjne, Samorząd, Edukacja, Kultura

Lublin, Lubelskie, Edycja X

O sobie

Mieszkam i pracuję na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim. Lubelszczyzna definiuje moje zainteresowania oraz działania, zarówno w sferze naukowej, społecznej, jak i zawodowej.
Większość czasu przebywam w Lublinie, choć stale podróżuję.

Skip to content