Stowarzyszenie Przyjaciół Solca

Alicja Bania

Rozwój lokalny, Kultura, Turystyka i promocja regionu, Historia i dziedzictwo kulturowe

Solec nad Wisłą, Mazowieckie, Edycja IV

O sobie

Alicja jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Solca, jest przekonana o wartości pielęgnowania i popularyzowania wieloletnich tradycji szkutniczych, żeglugi na Wiśle, plenerów malarskich Solca nad Wisłą, miejsca o ogromnym bogactwie kulturowym i przyrodniczym. W swojej działalności zajmuje się ukazywaniem piękna gminy Solec nad Wisłą, popularyzacją zabytków i atrakcji Solca i gminy, upowszechnianiem zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu, umacnianiem więzi społeczności lokalnej ze Stowarzyszeniem, podnoszeniem świadomości i aktywności lokalnej społeczności, upowszechnianiem kultury poprzez organizowanie festiwali muzycznych. Alicja jest radną gminy, przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji, Ochrony Dóbr Kultury i Promocji Gminy, jest członkinią Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych. Uczy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą. Jest również kierownikiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które w 2007 roku uzyskało srebrne wyróżnienie w 47 Ogólnopolskim Finale Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych. W latach 2003-2008 pracowała w Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” im. Św. Brata Alberta.

Skip to content