Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego przy Gimnazjum w Długiem

Alicja Chmiel

Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością, Ekologia i ochrona środowiska, Rozwój lokalny, Edukacja

Długie, Edycja I

O sobie

Działa przede wszystkim na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole w Rymanowie, które swoim zasięgiem obejmuje 3 powiaty. Współpracuje także z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizując projekty aktywizujące osoby wykluczone: bezrobotnych i seniorów. Jej sukcesem jest doprowadzenie do powstania w Rymanowie lokalu gastronomicznego, w którym 16 osób znalazło pracę.
Wcześniej była dyrektorką gimnazjum w Długiem, należała do NSZZ „Solidarność”, zajmowała się działalnością na rzecz edukacji i kultury oraz ochroną przyrody. Reprezentowała swoją gminę w Powiatowej Radzie Organizacji Pozarządowych. Była współzałożycielką Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego przy Gimnazjum w Długiem, które realizuje projekty z zakresu poradnictwa psychologicznego dla rodziców i uczniów.

Skip to content