Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej

Alicja Piegdoń

Rozwój lokalny, Dzieci i młodzież

Jasienica Rosielna, Edycja I

O sobie

Jestem nauczycielem geografii i przyrody z prawie 30 – letnim stażem pracy. W okresie od września 1999 roku do sierpnia roku 2012 pełniłam funkcję dyrektora Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej. Bardzo ważną stroną mojej działalności jest praca z młodzieżą i dla młodzieży. Przez wiele lat współpracowałam z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych organizując dla młodzieży wyjazdy turystyczne i obozy wędrowne w różne regiony Polski. Najczęściej była to młodzież wywodząca się z trudnych środowisk rodzinnych i źle sytuowana materialnie. W tym zakresie zawsze mogłam liczyć na pomoc i współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Mam doświadczenie w przygotowywaniu wniosków dla projektów o charakterze edukacyjnym. Zrealizowałam wiele projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki. Moi uczniowie realizowali ciekawe projekty w ramach programu Równać Szanse, Szkoła Marzeń, Szkoła Tolerancji oraz Edukacji Globalnej.
Terenem mojej działalności jest niewielka miejscowość Jasienica Rosielna położona w województwie podkarpackim. Jako nauczyciel zawsze staram się dbać o rozwój swoich uczniów stąd dodatkowa działalność. Młodym ludziom trzeba tylko dać szanse na rozwój, wskazać im możliwości na zmianę nie zawsze różowej rzeczywistości, a zazwyczaj ją wykorzystują w sposób jak najbardziej pełny i dający mi satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Skip to content