sołtyska Trygortu

Alicja Rymszewicz

Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura, Dialog obywatelski

Węgorzewo, Warmińsko-mazurskie, Edycja XIV

O sobie

Moją pasją jest działalność społeczna. Na poważnie zaczęło się w lutym 2015 roku, gdy zostałam wybrana na sołtyskę Trygortu. Ogrom zaufania, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy, ich wiara w zmianę na lepsze naszej wsi, spowodowały najpierw duże poczucie odpowiedzialności, lecz w następnej kolejności obudziły we mnie pokłady empatii, kreatywności, odwagi. Powołaliśmy Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami, którego jestem prezeską. Wizję rozwoju realizujemy poprzez coraz ciekawsze przedsięwzięcia artystyczne.
W ramach Akcji „Masz Głos” Fundacji Batorego zainicjowałam utworzenie nieformalnej grupy Forum Sołtysów „Gromada”, którego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji spraw sołeckich w miejsko-wiejskiej gminie Węgorzewo. Za nasze działania otrzymaliśmy dwie nagrody Super Samorząd 2018 i 2019.
Uwielbiam zdobywać wiedzę i podnosić swoje kompetencje. Czuję, że jestem na początku drogi liderskiej i jeszcze wiele przede mną. Nie boję już się brać odpowiedzialności za grupę społeczną, ale jednocześnie potrafię się tą odpowiedzialnością dzielić z jej członkami, dawać siłę, nadzieję na osiągnięcie wspólnego celu, podtrzymywać wiarę w sukces grupy. A w lokalnym społeczeństwie tak wiele mamy do zrobienia w dziedzinie partycypacji: podnoszenie świadomości obywatelskiej, wprowadzenie uchwał, które dadzą mieszkańcom realny wpływ na sytuację gminy, dostosowanie oferty kulturalnej do społecznych oczekiwań. Wszystko po to, by budować platformę współpracy na linii samorząd – mieszkańcy dla naszego wspólnego dobra.

Skip to content