Przewodnicząca Rady Powiatu Olsztyńskiego

Alicja Wąsik

Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura, Dzieci i młodzież

Frączki, Warmińsko-mazurskie, Edycja I

O sobie

Działaczka społeczna i samorządowa:
– założycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia „Nasza Wieś” z Frączek
(od 2001), prowadzącego działalność na rzecz mieszkańców wsi Frączki i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyrównywania szans dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, przeciwdziałania bezrobociu i patologiom społecznym oraz ochronie dziedzictwa kulturowego;
– inicjatorka powstania Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych w Dywitach oraz członkini Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego;
– współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek (od 2006);
– przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Dywity;
– członkini Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Staroście Olsztyńskim;
– kurator społeczny,
– radna powiatu olsztyńskiego 2010- 2014;
– współzałożycielka Forum Warmia Mazury Lokalnie – 2014;
– pracownik Gminy Dywity – pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
– Radna powiatu olsztyńskiego 2014 – przewodnicząca Rady Powiatu Olsztyńskiego.

Skip to content