Muzeum w Bielsku Podlaskim

Alina Dębowska

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież

Bielsk Podlaski, Edycja IV

O sobie

Alina jest etnografem, pracuje w Muzeum w Bielsku Podlaskim. Jest liderką wnoszącą wiele do dorobku kulturowego i promocji regionu – planuje, koordynuje, wdraża, rozlicza projekty, organizuje akcje promocyjne i pozyskuje sponsorów. Zrealizowała wiele projektów, między innymi: Ich świat – naszym światem, czyli spotkania pokoleń w ramach programu Łączymy pokolenia, Ikona – nasze dziedzictwo, Sztuka nie zna granic, czyli spotkania pokoleń. Za swoje największe osiągnięcia uznaje to, że mieszkańcy Bielska Podlaskiego i okolicznych wsi chętnie biorą udział w projektach Aliny. Projekty przyczyniają się do wzmocnienia więzi międzypokoleniowych, aktywizacji środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz dobrego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Jest także współautorką projektu badawczego zajmującego się ochroną ręcznika obrzędowego na terenie powiatu bielskiego i hajnowskiego. W ramach projektu powstała strona internetowa www.bielskirecznik.pl – największa baza internetowa ręcznika- ponad 500 obiektów zinwentaryzowanych w terenie. Działania zostały docenione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który objął projekt honorowym patronatem. W ramach projektu odbywają się warsztaty, prelekcje. Powstała wystawa planszowa, która wędruje od wioski do wioski. Prezentowana na płotach cieszy się wielkim zainteresowaniem. Miała już 50 odsłon. Jest współautorką stałej wystawy Tajemniczy ręcznik, publikacji albumowej Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego- haft i koronka oraz 2 wzorników haftu krzyżykowego i płaskiego. Działa w Podlaskiej Sieci Pozarządowej oraz jest członkiem Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Skip to content