Radna Powiatu Pisz

Alina Kierod

Dzieci i młodzież, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością, Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura

Ruciane-Nida, Warmińsko-mazurskie, Edycja III

O sobie

Absolwentka III edycji Szkoły Liderów, Radna Powiatu Pisz, przewodnicząca Komisji Oświaty i członkini Komisji Rewizyjnej, pedagog z wieloletnim stażem, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynatorka Ośrodka Działaj Lokalnie i Warmia Mazury Lokalnie, ambasadorka Lokalnego Funduszu Stypendialnego Dyplom z Marzeń, założycielka i kierowniczka Świetlicy Środowiskowej, założycielka i opiekunka Wolontariatu Młodzieżowego, koordynatorka Ośrodka Działaj Lokalnie, członkini Warmińsko-Mazurskiego Forum Animatorów Społecznych i Sieci Organizacji Rozwoju Lokalnego HEROLD, Federacji Organizacji Socjalnych FOSA, organizatorka kolonii letnich, koordynatorka wielu projektów społecznych z Programu Równać Szanse, Funduszu Polsko-Litewskiego, Świetlica-Dzieci-Praca, Świetlica-Moje Miejsce, Patriotyzmu Jutra, Narodowego Centrum Kultury, Forum Polsko-Czeskiego, Pomocy Polakom i Polonii za granicą MEN, Partnerstwa Lokalnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju Wiedzieć Jak, organizatorka młodzieżowych wymian międzynarodowych (Czechy, Słowacja, Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa), współautorka książki Śmiało w przyszłość- jak realizować projekty z przestrzeni komunikacji społecznej, laureatka Nagrody Ministra MEN, nagród Kuratora Oświaty w Olsztynie, Starosty Piskiego, trzykrotnie nominowana do Wilków Piskich. Jestem również założycielką i opiekunką działającego przy naszym Stowarzyszeniu Młodzieżowego Wolontariatu, założycielką Klubu Żeglarskiego Omega II. Pracuje jako nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych. Koncentruje się na pracy z dziećmi i młodzieżą. Organizuje festyny charytatywne, wystawy, konkursy, wycieczki edukacyjne, wakacje i ferie dla dzieci ze swojej gminy. Jestem także wolontariuszką w Stowarzyszeniu „Wejsuny”. Moim największym sukcesem w ostatnim czasie to skuteczne pozyskiwanie funduszy na wszelkie działania.
O sobie napisała: Działam społecznie, bo widzę taką potrzebę. Staram się pomagać dzieciom i młodzieży materialnie, uruchomiłam funduszu stypendialny, organizuję festyny charytatywne, piszę i realizuję szereg projektów. Zanim przystąpiłam do Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, moja działalność koncentrowała się tylko na innych. Nie zauważałam samej siebie. Pracowałam z innymi, a nie nad sobą. Dzisiaj jest inaczej. Jaką jestem liderką? Dzięki Programowi zmieniłam spojrzenie na dotychczasową działalność. Zobaczyłam samą siebie, swoje słabe i mocne strony. Myślę, że jestem kreatywna i zadowolona z osiąganych efektów. Odważnie podejmuję decyzje i inspiruję innych do działania. Mam wspaniałych współpracowników , który wspierają mnie własnym doświadczeniem, zachęcają do refleksji nad własnym rozwojem, pomagają mi doskonalić warsztat pracy. Utwierdziłam się w przekonaniu, że w każdym człowieku tkwi potencjał, który warto dostrzec i rozwinąć. Jestem pozytywnie nastawiona do życia, wykorzystują wszystkie możliwości, potrafię dojść tam gdzie nikt inny nie dociera, dokonuje rzeczy, których inni nie potrafią dokonać. Nadal odkrywam samą siebie, poznaję swoje pragnienia. Widzę, że moje najskrytsze marzenia się spełnią. Szkoła Liderów jest źródłem mojego osobistego sukcesu.

Skip to content