Polskie Towarzystwo Dyslekcji

Alina Kołakowska

Dzieci i młodzież, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością, Rozwój lokalny

Mława, Mazowieckie, Edycja V

O sobie

W organizacjach pozarządowych działam od prawie piętnastu lat. Byłam inicjatorką powołania w Mławie Niezależnego Stowarzyszenia Obywatelskiego Mała Ojczyzna. Od 1999 roku jestem Przewodniczącą Mławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji, a od końca 2007 roku pełnię funkcję sekretarza w Zarządzie Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia w powiecie płońskim. Moje zaangażowanie w organizacjach pozarządowych spowodowane było na początku chęcią rozszerzenia i uatrakcyjnienia swojego zakresu obowiązków zawodowych – byłam wtedy zatrudniona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Od wielu lat praca w stowarzyszeniach jest moją pasją życiową, dzięki której mogę w sposób świadomy i bezpośredni wpływać na poprawę życia osób potrzebujących pomocy, a szczególnie dzieci i młodzieży. Na rzecz tej grupy zrealizowałam około 50 projektów, na które zdobyłam środki z zewnątrz. W dniu 8.09.2012 roku otrzymał z rąk Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku – pani Renaty Czabaj tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji jako wyraz wdzięczności za wielką i bezinteresowną pomoc udzielaną dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ich rodzicom i nauczycielom a wraz z tytułem otrzymałam też nagrodę – srebrno – bursztynową różę. Od wielu lat jestem koordynatorem projektów świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii oraz terapii pedagogicznej w trzech gminnych miejscowościach: w Dzierzążni ( powiat płoński) oraz w Szydłowie i Radzanowie ( powiat mławski). Corocznie organizuje turnusy terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi kłopotami w nauce i zachowaniu. Regularnie uczestniczę też w wizytach studyjnych, organizowanych przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, zawsze wybieram program wizyty związany z rozszerzeniem oferty dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy zawodowej ( w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Mławie, Niepublicznym Przedszkolu oraz Społecznym Liceum w Płońsku) również zajmuje się sprawami dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Praca z młodzieżą sprawia mi najwięcej satysfakcji, nie liczę wtedy swojego czasu i możliwości finansowych.

Skip to content