Fundacja szkoła liderów

Amelia Kinga Iwańska

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Bystrzyca Kłodzka, Dolnośląskie, Edycja III

O sobie

Działa w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej jako Instruktor Kulturalno-Oświatowy / Koordynator projektów unijnych. Jej obowiązki: Organizacja imprez (okolicznościowych, plenerowych, festynów), wystaw i wernisaży, wycieczek krajoznawczych, zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów; Prowadzenie wolontariatu; Pozyskiwanie środków finansowych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis; Koordynacja, realizacja i rozliczanie partnerskich polsko – czeskich mikroprojektów realizowanych ze środków EFRR w ramach POWT RCz–RP 2007-2013. Projekty, które zrealizowała i rozliczyła: PROMYK RADOŚCI POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA (Projekt wspólny z Miastem Usti n/ Orlicą realizowany dla dzieci i osób niepełnosprawnych) ; WSPÓLNĄ DROGĄ Z SĄSIADAMI (Projekt wspólny z Orlickim Zahori realizowany w zakresie partnerskich działań kulturalnych); ECHA EUROREGIONU GLACENSIS (Projekt wspólny z Miastem Usti n/ Orlicą realizowany w zakresie partnerskich działań kulturalnych i sportowych – turnieje taneczne i zawody sportowe) – PARNERSTWO MIAST W OBSZARZE KULTURY I SPORTU (Projekt wspólny z Miastem Usti n/ Orlicą realizowany w zakresie partnerskich działań kulturalnych i sportowych) – BIAŁO-CZERWONO-NIEBIESCY w Euroregionie Glacensis (Projekt wspólny z Miastem Usti n/ Orlicą realizowany w zakresie partnerskich działań kulturalnych). Związana także ze Stowarzyszeniem Miłośników Bystrzycy Kłodzkiej.

Skip to content