sekretarz Gminy Piaski i zastępca wójta Gminy Piaski

Andrzej Konieczny

Dzieci i młodzież, Historia i dziedzictwo kulturowe, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością, Dialog obywatelski, Rozwój lokalny, Samorząd, Edukacja, Kultura, Seniorzy, Turystyka i promocja regionu

Gostyń, Wielkopolskie, Edycja V

O sobie

Działam i pobudzam mieszkańców do działania, łączę aktywność społeczności lokalnej, samorządu, instytucji i osób na mapie lokalnej. Pomagam znaleźć rozwiązania i zachęcam do wprowadzania zmian. Od września 2007 odkrywam Gminę Piaski i poznaję jej mieszkańców. Działam w Fundacji Fabryka Pomysłów realizując z zespołem nasze pomysły.
Razem z sołectwami, Kołami Gospodyń Wiejskich Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i mieszkańcami zmieniamy nasze szkoły, remizy, świetlice wprowadzając do gwar, uśmiech i wzajemne uczenie się.

Skip to content