Liderka, społecznik, animator na terenie Gminy Kalisz Pomorski

Aneta Olszacka

Kalisz Pomorski, Zachodniopomorskie, Edycja XVIII

O sobie

Lider, społecznik, animator kulturalno- społeczny na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Inicjatorka i koordynatorka wielu projektów. Zapala do aktywności inne osoby. Współpracuje ze stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi. Większość działań jakie podejmuje można określić słowami: aktywizacja, mobilizacja społeczna, współpraca na rzecz środowiska lokalnego, kreatywne uruchomienie potencjału ludzi. Poszukuje we współpracy z innymi nowych możliwości oraz siły sprawczej, jaka drzemie w ludziach. Aktualnie podejmuje również działania na rzecz przekazywania mieszkańcom informacji o nieprawidłowościach w gminie, korzysta z możliwości wypowiadania swoich poglądów i przedstawiania spostrzeżeń. Zawodowo związana z tematami projekty kulturalno-społeczne i inwestycyjne, animacja kulturalno-społeczna, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Skip to content