Poprzez moją pracę staram się dokonać zmian nie tylko w zakresie poprawy technicznej nieruchomości, a przede wszystkim zmiany w ludziach, tak aby czuli odpowiedzialność za wspólną przestrzeń.

Angelika Pietrzyńska

Rozwój lokalny, Samorząd, Pomoc społeczna, Dialog obywatelski

Wieleń, Wielkopolskie, Edycja XV

O sobie

Od ponad 7 lat pracuję w zakładzie budżetowym gminy Wieleń, w którym zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami gminnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Realizuje się społecznie jako Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej w gminie Wieleń oraz ławnik Sądu Rejonowego na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Staram się, aby moja praca sprzyjała zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących, a w szczególności przeciwdziałała bezdomności oraz poprawiała sytuację mieszkaniową mieszkańców. Moim głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykonywanie remontów lokali i budynków oraz motywowanie do płatności tej grupy mieszkańców, którzy przez wiele lat tego nie robili. Inicjuje i wspieram program odpracowania należności czynszowych, dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość spłaty zaległych zobowiązań z tytułu najmu. Pracując w Wieleniu udało mi się doprowadzić do technicznej poprawy wielu budynków i lokali, które stwarzały zagrożenie a dzisiaj są wizytówką gminy.
Zrealizowałam wiele ważnych zadań min. zainicjowałam powstanie Centrum Integracji Społecznej ,,Arka” w Wieleniu, które przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców na terenie gminy, w której pracuje.

Skip to content