Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Anna Baculewska

Wałcz, Edycja XI

O sobie

• Doświadczenie liderskie: kierowanie i zarządzanie przez 12 lat placówką Środowiskowy Dom Samopomocy
• Doświadczenie liderskie: Prowadzenie i zarządzanie od 4 lat Stowarzyszeniem „Przyjazny Dom”
• Zarządzanie projektami z zakresu aktywizacji, rehabilitacji i integracji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
• Wykształcenie: pedagog – terapeuta zajęciowy, studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami pomocy społecznej, zarządzania projektami, ekonomii społecznej, warsztaty i szkolenia merytoryczne z zakresu pracy wspierająco – aktywizacyjnej i terapeutycznej na rzecz osób z Niepełnosprawnością
• Zainteresowania: turystyka – aktywnie, sporty: bieganie, narty – aktywnie, literatura, oligofrenopedagogika

Skip to content