Fundacja szkoła liderów

Anna Bogusława Dąbrowska

Dzieci i młodzież, Historia i dziedzictwo kulturowe, Rozwój lokalny, Kultura, Turystyka i promocja regionu

Szadek, Edycja XI

O sobie

Z wykształcenia jestem filologiem polskim i angielskim, obecnie pracuję jako nauczycielka, jestem również prezeską koła gospodyń działającego w mojej miejscowości. W swojej działalności społecznej zajmuje się przede wszystkim planowaniem i organizowaniem różnych form aktywności kulturalnej i oświatowej dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju życia kulturalnego w środowisku lokalnym.
Doświadczenie liderskie zdobywałam, realizując projekty English Teaching w szkole, w której pracuję. W ramach tych projektów organizowałam uroczystości o zasięgu powiatowym, współpracowałam również z jednostkami samorządowymi, instytucjami i organizacjami z tereny gminy. Nawiązałam także współpracę z lokalnymi mediami, aby skuteczniej promować nasze działania.
Interesuję się literaturą, filmem, teatrem, muzyka, ale także edukacja globalną. Staram się zaszczepić te pasje uczniom i w ten sposób wspierać ich rozwój.

Skip to content