Brusy

Anna Orlikowska

Czyczkowy, Pomorskie, Edycja XIX

O sobie

Od 35 lat pracuję w bibliotece, od 14 lat jestem dyrektorem instytucji kultury (od 2009 roku). Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach funkcjonuje od 1948 r., od 2012 r. bibliotece zmieniono nazwę i dodano do statutu szereg działań kulturalnych wykraczających poza działania stricte biblioteczne. Obecnie realizujemy imprezy plenerowe, masowe, prowadzimy kółka zainteresowań: muzyczne, taneczne, plastyczne, szachowe i in. Prowadzimy małe kino społecznościowe. Działam bardzo aktywnie dla społeczności lokalnej, bo oprócz pracy na stanowisku dyrektorskim w instytucji kultury jestem również prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach, pod którym działa Warsztat Terapii Zajęciowej z 10 pracownikami i 30 uczestnikami. Moje najważniejsze osiągnięcie to założenie w/w stowarzyszenia. Uwielbiam robić coś dla mieszkańców, cieszę się jak ludzie wychodzą zadowoleni z tego co im dajemy (koncerty, warsztaty, spotkania itp.) Bardzo cieszy mnie praca dla osób z niepełnosprawnościami i przebywanie z nimi. Motto: TY i JA razem możemy wszystko

Skip to content