MOK Koluszki

Anna Paprocka-Walas

Koluszki, łódzkie, Edycja II

O sobie

Moje działania koncentrują się w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, gdzie obecnie pracuję. Ponadto jestem członkiem Stowarzyszenia „Mroga” obejmującego pięć gmin w województwie łódzkim. Od kilku lat jestem wolontariuszem w Centrum Wolontariatu przy MOK w Koluszkach. W ramach wolontariatu wspomagam działania podejmowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców „Mała Ojczyzna” w Koluszkach. Moje zainteresowania, wykształcenie zawodowe oraz kompetencje oscylują wokół pedagogiki, działań społecznych na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Realizuję się poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą. Wartość stanowi dla mnie praca przynosząca korzyści dla lokalnego społeczeństwa oraz działania w dziedzinie kulturalno-artystycznej. Program „Liderzy PAFW” podniósł moje kompetencje w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działania społeczne oraz planowania działań zawodowych i społecznych.

Skip to content