Fundacja szkoła liderów

Anna Rutkowska (d.Polak)

Wałbrzych, Dolnośląskie, Edycja II

O sobie

Obecnie pracuję w projekcie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Partnerstwo Muflon” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Realizuję również szkolenia i warsztaty z komunikacji, motywacji. Angażuję się również w pracę z wolontariuszami działającymi w wałbrzyskim hospicjum. Motywacją do mojej pracy w trzecim sektorze jest praca na rzecz osób zagrożonych i wykluczonych społecznie. Za niewątpliwe korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie można uznać zdobytą wiedzę merytoryczną i praktyczną. Doświadczenia zdobyte podczas Programu uważam za bardzo przydatne, nie tylko te dotyczące obszarów, które zamierzałam rozwinąć. Uważam, że do całkowitego procesu uczenia się i rozwoju każdego lidera niezbędne były spotkania z ludźmi o większym doświadczeniu, z sukcesami. Stają się oni drogowskazem. I wreszcie i przede wszystkim praca z tutorem to niezwykłe przeżycie. Mieć prawie na „wyłączność” doradcę, mistrza i przyjaciela w jednym. Ponadto daje szansę na informacje zwrotne, co doskonali warsztat pracy lidera.

Skip to content