Lider Odnowy Wsi Brzezina

Anna Wiśniewska-Łątka

Brzeg, Opolskie, Edycja X

O sobie

Z wykształcenia jestem animatorem środowisk lokalnych oraz trenerem biznesu. Wiedzę zdobytą podczas

edukacji wykorzystuję jednak głównie w czasie wolnym, podczas pracy społecznej, a nie zawodowej.

Pierwsze kroki w animowaniu różnych działań stawiałam w czasie studiów, gdzie z grupą znajomych

organizowaliśmy przedsięwzięcia społeczno-kulturalne. Do „wyuczonego zawodu” powróciłam po kilku

latach w momencie przeprowadzki na wieś, do Brzeziny. Tutaj też tak naprawdę zaczęłam zbierać

doświadczenia w byciu liderem. Interesuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym i zagadnieniami

związanymi z dostrzeganiem, nazywaniem i rozwojem potencjału społeczności lokalnej jako grupy osób z

przeróżnymi doświadczeniami i możliwościami. Wielką przyjemność sprawiają mi filmy i książki, które

potrafią mnie zaskoczyć, skłonić do myślenia, zainspirować do dokonania jakiejś zmiany, podjęcia nowej

aktywności albo do rewizji poglądów. Tęsknię za wspinaczką skałkową i turystyką górską i rowerową, które

są według mnie najlepszym sposobem na wartościowy wypoczynek.

Skip to content