Prezeska Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal

Anna Żebrowska

Białystok, Edycja XI

O sobie

Moją największą pasją jest taniec, teatr a właściwie teatr tańca, dlatego większość moich działań jest związanych z popularyzacją teatru tańca, wyrównywaniem szans edukacyjnych i rozwojowych wśród osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Sztuka jest też dla mnie formą komunikacji poza podziałami kulturowymi, etnicznymi czy poglądowymi. Doświadczenie po przebytych wielu projektach, pokazało mi jak wielką moc mają wspólnie działania na rzecz kultury: integrują, kształcą, rozwijają. Pracujemy w domach dziecka, szpitalach, więzieniach, na ulicy i w szkołach. Właśnie, dlatego prezesuje Fundacji Teatr Narwal, której misją jest edukacja przez sztukę
Drugim i nie mniej ważnym aspektem jest bezpieczne, przyjazne miejsce/miasto, w którym żyjemy, dlatego jestem autorką i koordynatorką pierwszego samodzielnego projektu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok- Białystok- Wspólny Dom. W federacja zajmuję się również integracją i pomocą w profesjonalizowaniu się organizacji z Białegostoku, organizują różnego rodzaju szkolenia spotkania służące wymianie doświadczeń i dóbr. Federacja stawia na współpracę organizacji a nie rywalizację, co cieszy się coraz większą aprobatą i obecnie federacja to 60 organizacji członkowskich.

Skip to content