Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku

Barbara Głowiszyn

Edukacja, Dzieci i młodzież

Wińsko, Dolnośląskie, Edycja IV

O sobie

Barbara jest radną i wójtem gminy Wińsko. I to właśnie na rzecz swojej miejscowości poświęca swoją działalność społeczną. Szczególną wagę przywiązuje do działań na rzecz dzieci i młodzieży. Barbara w 2005 roku doprowadziła do pozyskania pierwszych dotacji, które spożytkowano na remont świetlicy, aby mieszkańcy Wińska mieli miejsce do wspólnych spotkań. Kolejna dotacja przeznaczona została na zorganizowanie ferii dla dzieci, podczas których dzieci zajmowały się pisaniem kroniki Wyszęcic, redagowaniem kalendarza, miały zajęcia z origami i rzeźbiarstwa. Kolejnym celem było wybudowanie placu zabaw dla dzieci i boiska do piłki nożnej i siatkówki. Do tych wszystkich pomysłów Barbara angażuje grupę mieszkańców i aktywną młodzież. Barbara była pomysłodawcą zorganizowania I Gminnego Turnieju Piłki Nożnej drużyn podwórkowych. Barbara w związku z pełnieniem funkcji radnej współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi. Jest nauczycielką klas I-III w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie, gdzie przez kilka lat realizowała różne projekty, np. w ramach English Teaching.

Skip to content